فایل ایرانیان - فلسفه چیست و چرا ارزش مطالعه و تحصیل دارد؟
 
» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
فلسفه چیست و چرا ارزش مطالعه و تحصیل دارد؟ اسماعیل علیمحمدی 1394/03/04 دسته بندی : فلسفه 1

فلسفه چیست و چرا ارزش مطالعه و تحصیل دارد؟

26 صفحه مطلب زيبا

ریشه واژه فلسفه از کجاست ؟
غیر عملی است و کوشش براي چنین کاري ، لااقل در آغاز، « فلسفه » تعریف دقیق
گمراه کننده است . ممکن است کسی از سر طعنه آن را به همه چیز و/ یا هیچ چیز،
تعریف کند و منظورش آن باشد که تفاوت فلسفه با علوم خاص در این است که فلسفه
می کوشد تصویري از تفکر انسان به طور کلی و حتی از تمام واقعیت تا آنجا که امکان
داشته باشد، ارائه دهد؛ ولی عملاً حقایقی بیش از آنچه علوم خاص در اختیار ما
می گذارند، عرضه نمی کند، تا آنجا که به نظر بعضی براي فلسفه دیگر چیزي باقی
نمانده است . چنین تصویري از مسئله گمراه کننده است . ولی در عین حال باید
پذیرفت که فلسفه تاکنون در اینکه به ادعاهاي بزرگ خویش دست یافته و یا در
مقایسه با علوم ، دانش و معرفتی مقبول و برخوردار از توافق عام حاصل کرده باشد
موفق نبوده است . این امر تاحدودي و نه به تمامی مربوط به آن است که هرجا معرفت
مقبول در پاسخ مسئله اي به دست آمده ، آن مسئله تعلق به حوزه ي علوم داشته است و
است ، و اصل « حکمت » نه به فلسفه . واژه ي فیلسوف از نظر لغوي به معناي دوستدار
نامید. وي در « حکیم » آن مربوط به جواب معروف فیثاغورث به کسی است که او را
پاسخ آن شخص گفت که حکیم بودن او تنها به این است که می داند که چیزي
در « حکمت « نمی داند، و بنابراین نباید حکیم بلکه دوستدار حکمت نامیده شود. واژه ي
اینجا محدود و منحصر به هیچ نوع خاصی از تفکر نیست

-

خرید و دانلود | 2,500 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط